תמונות בשטח

לפניכם מס' תמונות של אור זלקוביץ אשר נמצא בשטח הפרויקט ביחד עם הפועלים כדי לצפות מקרוב כיצד העבודה נעשית בשטח וגם כדי להעביר הדרכה אישית לעובדים לגבי תכניות הבנייה וההקמה של הפרויקט